Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης

 • Ο ιστότοπος www.afaiagallery.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η Εμπορική Επωνυμία Χ.Ρ ΑΦΑΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑ (στο εξής καλούμενη «η επιχείρηση»), που εδρεύει στη Λευκωσία, Περικλέους 3Α, 2020 Στρόβολος, με Αριθμό Εγγραφής ΕΕ46948α, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας hello@afaiagallery.com και τηλέφωνο επικοινωνίας +35722769779.
 • Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.afaiagallery.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα της επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Παραλαβή προϊόντων

 • Τα προϊόντα προς αποστολή συσκευάζονται με μεγάλη σχολαστικότητα για να διασφαλιστεί η ασφαλής και άθικτη μεταφορά τους. Ο πελάτης οφείλει να επιδεικνύει ανάλογη προσοχή κατά την παραλαβή του προϊόντος, ιδίως κατά τη διαδικασία αποσυσκευασίας/απομάκρυνσης του περιτυλίγματος και των προστατευτικών υλικών, προσέχοντας να μην προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν.
 • Παρότι σπάνιο, υπάρχει περίπτωση ένας κωδικός προϊόντος να καταστεί μη διαθέσιμος πχ λόγω ταυτόχρονης αγοράς από πέραν του ενός χρήστη. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό να προταθεί στον πελάτη να επιλέξει ένα ανάλογο σε ύφος και αξία προϊόν που είναι άμεσα διαθέσιμο. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί του δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας του με επιστροφή του συνολικού καταβληθέντος ποσού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, στην κάρτα την οποία χρησιμοποίησε για την αρχική αγορά εντός 14 εργάσιμων ημερών.  Ο χρόνος αυτός καθορίζεται από τη συνεργαζόμενη εταιρία διαχείρισης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και η επιχείρηση μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις για οποιοδήποτε λόγο.

Επιστροφές προϊόντων

 • Επιστροφές γίνονται αποδεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας και αφού γνωστοποιηθεί η πρόθεση επιστροφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@afaiagallery.com ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.afaiagallery.com.
 • Τα έξοδα αποστολής της επιστρεφόμενης παραγγελίας ή μέρους αυτής βαραίνουν τον πελάτη.
 • Προϊόντα που φέρουν ή που κατά την ημερομηνία αγοράς τους έφεραν έκπτωση 50% ή και περισσότερο δεν επιστρέφονται.
 • Ο πελάτης θα λάβει πιστωτική σημείωση η οποία θα έχει ισχύ 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της και θα ισούται με το ποσό που αντιστοιχεί στα επιστρεφόμενα προϊόντα, πλην των εξόδων αποστολής.
 • Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων των οποίων η αρχική αγορά απολάμβανε δωρεάν έξοδα αποστολής (πχ λόγω ύψους παραγγελίας πέραν των €70), και νοουμένου ότι τα προϊόντα που έχει κρατήσει ο πελάτης είναι κάτω των €70, το κόστος αποστολής εκ €4 που είχε αρχικά παραχωρηθεί δωρεάν θα αφαιρεθεί από το ποσό της πιστωτικής σημείωσης.
 • Είναι υποχρέωση του πελάτη να συσκευάσει τα προϊόντα προς επιστροφή προσεκτικά και με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση πιστωτικής σημείωσης λόγω επιστροφής προϊόντων, είναι όπως τα επιστρεφόμενα προϊόντα παραληφθούν σε άριστη κατάσταση.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Προσωποποιημένα αντικείμενα και ειδικές παραγγελίες δεν επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@afaiagallery.com, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.afaiagallery.com.

Παραγγελίες κατασκευής αντικειμένων

 • Για παραγγελίες κατασκευής αντικειμένων ο πελάτης οφείλει να πληρώσει προκαταβολικά τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσού παραγγελίας. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό οφείλει να εξοφληθεί το αργότερο κατά την παράδοση της παραγγελίας.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ενόσω έχει αρχίσει η κατασκευή της, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Πληροφορίες προϊόντων

 • Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τα υλικά κατασκευής των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης προέρχονται από τους καλλιτέχνες/κατασκευαστές των προϊόντων. Η όποια ενδεχόμενη λανθασμένη πληροφορία προέρχεται από τους καλλιτέχνες/κατασκευαστές των προϊόντων, ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
 • Η επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα και να τα απεικονίζουν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς. Δεδομένου όμως ότι αυτά είναι χειροποίητα είναι πιθανόν να έχουν μικρές διαφορές στο σχήμα, στο μέγεθος, στο χρώμα ή στην επιφάνεια ακόμα και μεταξύ των αντικειμένων του ιδίου κωδικού. Οι διαφορές αυτές είναι μηδαμινές και δεν αλλοιώνουν την εικαστική απόδοση, αντίθετα προσθέτουν στη μοναδικότητα τους. Επιλέγοντας έναν κωδικό ο πελάτης αποδέχεται την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων μικροδιαφορών.

Κάρτα δώρου

 • Η κάρτα δώρου (gift card) ισχύει για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς της.

Τιμές

 • Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%. Το κόστος αποστολής όπου εφαρμόζεται υπολογίζεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 • Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.
 • Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Επικοινωνία

 • Φροντίστε το email σας να είναι έγκυρο και ελέγξετε στα ανεπιθύμητα email σας (junk, spam) σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.  Όλη η επικοινωνία που αφορά συμφωνίες αναφορικά με την ολοκλήρωσή της παραγγελίας σας, θα γίνεται γραπτώς για τη δική σας και δική μας κατοχύρωση.

Κουπόνια

 • Τα εκπτωτικά κουπόνια είναι προσωπικοί κωδικοί που καταχωρούνται στο τέλος της παραγγελίας σας, αφού προχωρήσετε στο ΤΑΜΕΙΟ ούτως ώστε να σας παραχωρηθεί η αναφερόμενη έκπτωση. Σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε συγκεκριμένης έκπτωσης ποσού ή ποσοστού για την αγορά σας στο www.afaiagallery.com και έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Τα κουπόνια μπορεί να ποικίλλουν και μόνο ένα κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά παραγγελία.

Παράπονα και εισηγήσεις

 • Η ανθρώπινη επικοινωνία ακόμα και μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι πάντα κύριο μέλημα μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να σας εξυπηρετούμε πάντα σε ψηλό επίπεδο, με επαγγελματισμό αλλά προπαντός με χαμόγελο και καλή καρδιά.  Για το λόγο αυτό τα κανάλια επικοινωνίας μας είναι πάντα ανοικτά για σας και η γνώμη σας, οι εισηγήσεις, ή τυχόν παράπονα για το κατάστημα μας, είναι όλα ευπρόσδεκτα και πολύτιμα.  Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@afaiagallery.com, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας www.afaiagallery.com, τηλεφωνικώς στο +35722769779 ή προσωπικά στο κατάστημα μας στην οδό Περικλέους 3α, 2020 Στρόβολος.